Geldgierigheid en gulsigheid

GELDGIERIGHEID EN GULSIGHEID

Ek was die Woensdagaand by een van die Selgroepe. As ‘n ysbreker het die Selherder ‘n skoendoos omgestuur waaruit ons elkeen iets moes haal en dan iets daaroor sê met ‘n geestelike strekking.

Ek haal toe ‘n banksakkie uit waarin munte was. Hier is die paar gedagtes wat ek sommer so spontaan gedeel het:

Waar of onwaar? Geld is die wortel van alle kwaad? As jy ook so gedink het soos sommiges daardie aand, is jy verkeerd. Die Woord leer (1 Tim. 6:10): “Want die geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels.”

Geld is goed, maar nie geldgierigheid nie. Geld is metaal en papier en papier kom van bome en God het dit alles tog gemaak. Verder, sonder geld kan jy nie lewe nie. So, daar is geen fout met geld nie.

GELDGIERIGHEID EN GULSIGHEID

Ek hoor op die nuus van ‘n sokker afrigter wat betrokke was in die vervaardiging van dwelms. Kan ‘n mens jou dit indink! Aan die eenkant rig hy die liggame van jongmanne op maar aan die anderkant, in die geheim. breek hy dit af. Dit net omdat die liefde vir geld hom gevang het. 1 Tim. 6:9 sê: “Maar die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke ... ” Die Here het geen probleem met mense wat ryk is, of selfs om seker mense ryk te maak nie. Abraham, die Bybelse karakter, was skatryk aan besittings, en nêrens lees ons dat dit vir hom of vir die Here ‘n probleem was nie. “Maar die wat ryk wil word”, omdat die geldgierigheid en gulsigheid hulle dryf ... dáár lê die probleem.

Ek verneem van ‘n raadslid in ‘n hoë pos wat R1 miljoen as omkoopgeld aanvaar het. Daar is die spreekwoord wat lui: Geld wat stom is, maak reg wat krom is. Nie ‘n goeie betekenis nie. Geld word gebruik om mense om te koop om die verkeerde reg te stel.

Nie een van ons sal val vir R5 nie. Maar gestel die aanbod kom na jou toe: R1 miljoen is joue:

• Bly net stil oor wat jy gesien het.
• Laat weet ons wanneer die polisie gaan toeslaan.
• Ons wil net jou huis gebruik om die dwelms te versteek wanneer die polisie toeslaan.
• Laat verdwyn net daardie dokument.

Ons kan hoe vroom wees en gered wees, maar ... die versoeking kom vat hier aan jou ... veral as jy nie geld het om die volgende maand se skuld of huur te betaal nie.

Maar neem kennis van waarheen dit lei: 1 Tim. 6:9 – “... val in versoeking en strikke en baie dwase en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang.” Jy word gebrandmerk vir die res van jou lewe!

GEBED

O Here, help my dat die liefde vir geld, my nooit sal vang en dryf tot verderf en ondergang en groot skandes nie! Amen.
Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising