Geen Rekord (2)

02-god-van-baie-kanse

DIE STRAWWE VAN 1714 (Sensitiewe lesers word afgeraai om hierdie paragraaf te lees.)

Die strawwe van die moordenaars van Frans Joosten op 3 Januarie 1714 in die omgewing van die huidige Hermon in die Swartland, gaan alle perke van wreedheid te bowe! Wat dit so ondenkbaar maak; dis nie seerowers of ‘n barbaarse klomp rampokkers sonder wette wat dit beveel en uitgevoer het nie.

Dis aan die Kaap gevel in ‘n wettige hof en onder hulle bevel uitgevoer: 

  • Maria Joosten, sou aan ‘n paal vasgemaak word en gewurg word met ‘n tou. Daarna moes sy herstel en sou haar gesig en haar hare verbrand word om dan verder verwurg te word totdat sy dood is.
  • Die een slaaf se hand sou afgekap word en daarna beginnende by sy tone sou elke been in sy liggaam gebreek word. Geen genadeslag sou bewys word. D.w.s. hy sou ly totdat hy van pyn sterwe.
  • Die ander slaaf sou in ‘n pen moes gaan sit wat tot by sy nek sou uitsteek. Geen genade sou bewys word.

Die strawwe hier bo genoem, is so erg dat ek om verskoning vra dat ek dit moes plaas. Die strawwe aan die destydse Kaap spreek van die ergste brutaliteit en onmenslikheid! Maar het jy al gedink hoe sal die hel wees? Hoe erg sal dit gaan met enigeen wat die reddende hand van Jesus na hom of haar uitgestrek, weier? In die hel sal ook geen genade bewys word nie. Diegene wat tot die hel gevonnis word, omdat hulle Christus se soenoffer verwerp het, sal daar brand en geskroei word vir ewig! Mark. 9:44 – “waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.” Hoe erg die strawwe van die moordenaars van Frans Jooste ook al was, hulle sou slegs vir ‘n paar uur ly of hoogstens ‘n dag of wat (soos laasgenoemde geval hier bo vermeld) en dan was hulle dood en sou hulle geen pyn meer voel nie. Maar dink na oor die straf van die hel ... Nooit sal die helse pyne en strawwe ophou nie!

Tog sal niemand ooit die Here kan beskuldig dat Hy onredelik of onregverdig is om iemand tot die hel te verdoem nie. Want daar word nóú deur die Heilige Gees oor die hele aarde heen gepleit (Joh. 16:8) en alle denkbare menslike pogings word aangewend om mense by die kruis van vergifnis te kry.

Die evangelie van genade is die mooiste en wonderlikste boodskap wat daar op die ganse aarde is! Geen wonder dat Paulus was bereid om alles in te sit vir hierdie evangelie. Hand. 20:24 – “Maar ...  ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.”

Daarom gryp na Jesus se reddende hand wat na joue uitgesteek is (1 Tim. 6:12). Ontvang vryspraak en ewige vergifnis in Hom. Al jou rekords van oortredinge word uitgewis verewig! Geen straf, net ‘n hiernamaals, ewig wonderlik in die teenwoordigheid van Jesus die Redder!!!

Piet Smit 
073 447 2902
(K) 022-4872200
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar. Besoek AGS Corpus Christi Malmesbury op Facebook

Malmesbury Advertising