Geen Rekord (1)

02-god-van-baie-kanse

Die manier waarop dinge in die sekulêre wêreld geskied en die wyse waarop dinge in die Koninkryk van God werk, verskil soos dag by nag. Neem nou maar bv. hoe werk dinge ten opsigte van oortredinge in die wêreld en dié in die Koninkryk.

In ‘n boek oor die geskiedenis van die Swartland het ek die volgende verhaal opgespoor wat gebeur het in 1714: Toe die buurplaas se eienaar opdaag op die plaas van Frans Joosten (naby die huidige Hermon) was Joosten net soek. Eers het sy vrou vertel dat hy na die beeste gaan kyk het. Maar na ‘n paar dae toe Joosten nie opdaag nie, is onraad bemerk. Stories het die rondte begin doen dat sy vrou, Maria en sy twee slawe moontlik iets te doen het met sy verdwyning.

Vanaf Januarie tot Augustus 1714 is die saak behoorlik ondersoek en is die drie persone onder kruisverhoor geneem en is ander ondervra oor die saak, tot alles uiteindelik uitgepluis is. Die hof het bevind dat die twee slawe vir Joosten vermoor het op dieselfde dag kort voor die buurman daar opgedaag het, terwyl sy vrou ook aandadig was. Die strawwe wat aan elkeen in die hof van die destydse Kaap die Goeie Hoop uitgelê is, is so wreed dat dit voel jy beswyk net by die aanhoor daarvan. (Sien Riebeek’s Castle by Gabriel, Luoise Athiros and Mike Turner p. 57.) Later sou hulle skedels en dele van hulle liggame naby die plaas vertoon word as afskrikmiddel.

Om te dink na 300 jaar is al die gebeure nog op rekord. So ook in die hedendaagse gebeure. Vir elke oortreding word ‘n saak geopen en word alles noukeurig op rekord gehou. As iemand later weer oortree, word daar weer na sy vorige oortredinge gekyk en in aanmerking geneem vir vonnis oplegging. Nooit word dit uitgewis. Al dien jy ook jou vonnis uit. Die rekords bly bestaan.

Maar in die Koninkryk ... Is dit net die teenoorgestelde. As ek as oortreder na die Here Jesus kom en my sonde met berou bely; hoor net hoe mooi is dit:
•    1 Joh. 1:7 – “Die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.”
•    1 Joh. 1:9 – “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

My oortredinge, ongeregtigheid en sonde voor God is nie net vergewe en ek is nie net daarvan gereinig nie. God doen nóg ‘n ding: Hy wis alle rekords daarvan uit. Die bladsye in die hemelse anale van my oortredinge word vernietig, vir altyd!:
•    Jes. 43:25 – “Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.”
•    Heb. 8:12 – “Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.”

GEBED
Here ek dank U vir die bloed van Jesus! Dit was my en reinig my van alle sonde en delg alle slegte rekords uit! Amen!

Piet Smit 
073 447 2902
(K) 022-4872200
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar. Besoek AGS Corpus Christi Malmesbury op Facebook

Malmesbury Advertising