Die teenwoordigheid van God (2)

DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD (2)

Mat 1:23 – “Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.”

Laat ons na ‘n paar tekste kyk wat spreek van God se teenwoordigheid in die kind van God se lewe:

• Jos. 1:5 – “Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.” Nou sien ons waar kom Heb. 13:5 vandaan. Dit is ‘n aanhaling van Jos. 1:5.
• Deut. 31:8 – “En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.” Dis darem sterk gestel: Nie jy hoef nie … maar “jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.” Hoe durf ‘n mens bevrees wees as God dan saam met jou trek!
• Jes. 41:10 – “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.” Die Here het darem geweet ons is maar dikwels bevrees. Ons ou hartjies klop vinnig: Doef, doef, doef … Die rede waarom die Here sê dat ons nie bevrees moet wees nie is omdat: “Ek is met jou.”
• Mat. 28:20 – “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” Hierdie belofte staan nog, want die voleinding van die wêreld het nog nie plaasgevind nie.

Ons kan dus met groot vrymoedigheid verklaar: Die Here is voor my, agter my. Links van my, regs van my. Bo my en onder my.

Maar daar is nóg ‘n toevoeging te maak nl.:

• 1 Kor. 6:19 – “Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?”
• Kol 1:27 (1983 Afrikaanse Vertaling) – “Christus is in julle,” die Contemporary English Version: “Christ lives in you.”

Om te dink dieselfde teenwoordigheid wat in die tabernakel en in die tempel was en wat net vir sekeres in die Ou Testament beskore was op sekere tye, het my permanente erfdeel in die Nuwe Testament geword!

GEBED

Dankie Here Jesus vir hierdie onbeskryflike voorreg bo die mense wat in die Ou Testament geleef het nl. U konstante inwoning in my as U kind. Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising