Die teenwoordigheid van God (1)

DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD (1)

Mat 1:23 – “Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.”

Hierdie is ‘n groot Nuwe Testamentiese belofte; soveel anders as wat die Ou Testament ken. Onder die Ou Testament was God se teenwoordigheid beperk tot die tabernakel van Moses en later tot die tempel van Salomo.

Daar in die allerheiligste was God se teenwoordigheid (shekinah glory). Een maal in die jaar was slegs die hoëpriester van Israel bevoorreg om daar in te gaan. Met vrees en bewing het hy daar ingegaan, want indien ietsie nie reg was nie kon God Hom tref en hy dood neerslaan. Buite, op die Groot Versoeningsdag, het die res van die Joodse feesgangers gestaan en wag dat die hoëpriester weer te voorskyn sou kom nadat hy vir die hele volk versoening gedoen het. Alles het as ware in ‘n asem-ophou-proses gebeur.

Dan was God se teenwoordigheid ook beskikbaar vir sommige geestelikes soos vir die profete en priesters en ook vir sommige rigters en konings wat die Here gedien het soos bv. koning Dawid. Dit was gewoonlik ook net vir sekere geleenthede dat die Gees van die Here oor hulle vaardig geword het. So lees onsin:

• Rig. 3:10 – “En die Gees van die HERE het op hom (Otniël) gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer.”
• Rig. 14:19 – “En die Gees van die HERE het oor hom (Simson) vaardig geword.”

Die Here se teenwoordigheid was ‘n luuksheid onder die Ou Testamentiese bedeling. Maar dan in die Nuwe Testament verander dinge drasties ná die Pinksteruitstoring. Dan word dit Emmanuel tyd – God mét ons! Heb 13:5 – “Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.” Die Engels in die Basic Bible English is so mooi en duidelik: “I will be with you at all times.”

Wanneer ‘n mens regtig besef die Here is teenwoordig in jou lewe, kom daar ‘n vrede en rustigheid oor jou gemoed. ‘n Blydskap wat onuitspreekbaar is. ‘n Krag wat niks anders in hierdie wêreld jou kan bied nie. Jy word soos Jesus - vol van Sy krag. Jy praat soos Hy en tree op soos Hy. Dis net onmoontlik om in Sy teenwoordigheid te leef en iets daarvan smeer nie af op jou en op die mense naby jou nie.

GEBED

Here Jesus, ek dank U vir U kragtige teenwoordigheid in my lewe deur U Heilige Gees. Help my om die wonder daarvan voortdurend te bedink, te glo en dan ook te ervaar. Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising