Die mees algemene vrees

DIE MEES ALGEMENE VREES

Daar word beweer dat daar nagenoeg 7 000 verskillende soorte vrese is. Dis nou vrese vir slange, hoogte, spoed, seerkry, ens. Daar is goed wat ek nie kan glo dat ander daarvoor kan bang wees nie. So ken ek iemand wat bang is vir vere. As jy ‘n hoenderveer naby daardie persoon bring, is dit so goed jy druk ‘n geelslang hier voor die persoon se gesig. Die dak word amper af gegil!

Daar is tot selfs mense wat bevrees is vir ‘n soen!

‘n Oom in die gemeente, het toe hy ‘n klein seuntjie was, in die toe-kanaal op Koekenaap geval en 300m laer is hy uitgehaal by ‘n luggat. Tot vandag toe kan hy nie swem nie en vrees hy enige water wat genoeg is waarin ‘n mens kan verdrink.

Maar ek is die mening toegedaan dat die mees algemene vrees; die vrees waarmee die meeste mense mee rondloop is: Die vrees om verneder te word. Om beskaamd te staan en rooi van skaamte te moet word - om in die skande te kom. Dis ‘n nare ervaring vir enigeen om verneder te word voor jou gelykes, kollegas, jou vriende, jou meerderes, seniors en kinders. Dis so goed jou menswaardigheid word aangetas en word jou ontneem. Kan jy jou dit vir ‘n oomblik voorstel; jy word verneder en belaglik gemaak voor ‘n klomp mense en daar staan jy rooi van skaamte en hulle lag almal vir jou ...

Joyce Meyer het sulke ware woorde gesê het: “Die vrees vir iets is erger as die belewing daarvan.” M.a.w. die vrees vir die vernedering is erger as die vernedering self.

Die kanse is goed dat dit ook Dawid se grootse vrees was, want talle male hoor jy hom dit sê:

• Ps. 25:2 - “My God, op U vertrou ek; laat my nie beskaamd staan nie; laat my vyande oor my nie juig nie.” M.a.w. hy sê: “Here moet tog nie dat ek (weer) verneder word en dat my vyande dit aanskou nie.”
• Ps. 31:2 – “By U, o HERE, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie.” Hy pleit by God om tog nooit weer verneder en rooi van skaamte te staan nie. As jongste in sy vader Isai se huis was hy die een wat nie geag is nie. Sy ouer broers sou verseker met hom die spot gedryf het (Sien 1 Sam. 17:28). Soos Paulus sou hy ook kon sê (Fil. 4:12): “Ek weet om verneder te word.”

Maar hoor die kosbare belofte uit God se Woord (1 Pet. 2:6) “Daarom staan dit ook in die Skrif: Kyk, Ek lê in Sion ‘n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie.”

So het Dawid hom op God gewerp as die Een op Wie hy kon vertrou en op Wie hy homself kon verlaat. Met God se hand oor sy lewe en God se heerlikheid oor hom, het hy die een oorwinning na die ander behaal. Die leeu, die beer (1 Sam. 17:36) en die reus het voor hom geval, omdat hy op God vertrou het. En vernedering is hom gespaar!

GEBED

Here, ek vertrou op U as die kosbare Hoeksteen in my lewe! U sal nie dat ek beskaamd staan of verneder word nie. Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising