Die Heilige Gees verander mense (2)

DIE HEILIGE GEES VERANDER MENSE (2)

1 Sam. 10:6 – “En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ‘n ander mens verander word.”

Iemand vra: Is die Here onregverdig, in die sin dat Hy vir Dawid voorgetrek het bo koning Saul? Nee, verseker nie, want sê Hand. 10:34 – “God is geen aannemer van die persoon nie.” Saul, kon dieselfde verhouding enduit met die Here gehad het as wat Dawid gehad het.

In die vorige skrywe is daar aangetoon hoe wonderlik die Here die lewe van Saul verander het. In een oomblik het die Heilige Gees, en dit nog onder die Ou Testament sy hart verander en lieflike deugdes in sy lewe ingebou. Maar hier is die hartseer en die waarskuwing gerig tot elkeen van ons: Hoe wonderlik die werk wat God in ‘n mens se lewe ook al mag doen; dit kan verloor word indien ons nie waak nie!

Die duidelike opdrag kom van die Here d.m.v. Samuel tot koning Saul (1 Sam. 15:3): “Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel.”

Maar Saul het nie die opdrag tot die letter uitgevoer nie. Hy spaar die bestes en vir Agag, die koning van die Amalekiete (1 Sam. 15:9). Sy ongehoorsaamheid het gemaak, dat hy op die ou end alles verloor het. Hier is twee verse in die Bybel wat my en jou waarsku teen ongehoorsaamheid aan die stem en die wil van die Here in ons lewens:

  • 1 Sam. 15:23 – “Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens.”
  • 1 Sam. 15:26 – “Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, en nou het die HERE jou verwerp om koning oor Israel te wees.”

Kyk wat gebeur met Saul en kyk wat gebeur met Dawid in skrille kontras – die twee verse staan langs mekaar in die Bybel.

  • 1 Sam. 16:13 – “Samuel neem toe die horing met olie en salf hom (Dawid) te midde van sy broers, en die Gees van die HERE het van dié dag af en verder oor Dawid vaardig geword.”
  • 1Sam. 16:14 – “Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk.”

Die verhaal en lewe van Saul eindig eintlik baie tragies en hartseer (1 Sam. 31:4). Hier is ‘n man deur God vir die volk uitgesoek, maar weens sy ongehoorsaamheid, kies hy om as verwerpte en verdoemde te sterf.

Ek wil liewer die Here in alles, presies gehoorsaam wees en God se seën en salwing tot die einde ervaar!

GEBED

Here, dis waar ek wil wees; in gehoorsaamheid onder U seën en slawing! Amen.

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe

Malmesbury Advertising