Die Heilige Gees verander mense (1)

DIE HEILIGE GEES VERANDER MENSE (1)

1 Sam. 10:6 – “En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ‘n ander mens verander word.”

Wanneer die Heilige Gees oor ‘n mens vaardig word, verander Hy my en jou in ‘n ander mens, sê die Bybel. Dis net absoluut wonderlik! Ons sal sukkel en nogmaals sukkel met mense om hulle te verander tot ons heeltemal uitgeput is. Om op die ou end maar moed op te gee, want na alles; ek en jy kan nie ander mense verander nie. Eintlik kan ons ook nie eens onsself verander nie.

Maar hier is die antwoord: Die Heilige Gees verander mense!

Hoe lank neem dit vir die Heilige Gees om mense te verander? ‘n Jaar? Tien jaar? ‘n Leeftyd? Ja, ons menslike sisteme vat ‘n kind deur die skool en naskoolse opleiding en opvoeding. Na ‘n leeftyd se arbeid en adel aan iemand se lewe, dan het ons die persoon volgens menslike standaarde darem fatsoenlik gekry. Hoeveel inspanning en tyd en geld? Miskien moet ons sê: Ons het hom of haar uiterlik in ‘n mooi vormpie geplaas ..., maar die hart het onveranderd gebly.

Ek vra weer: Hoe lank neem dit vir die Heilige Gees om iemand te verander? Kyk na vers 9 van 1 Sam. 10 – “En net toe hy sy skouer draai om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander.” In minder as ‘n sekonde, het God die hart van Saul verander! Wat het alles daardie dag in Saul se lewe, eensklaps verander?:

• Hy verander in ‘n geestelike mens, want hy profeteer saam met die profete seuns (1 Sam. 10:10, 11). “En toe elkeen wat hom van gister en eergister af geken het, sien dat hy saam met die profete profeteer, het die mense die een aan die ander gesê: Wat het tog gebeur met die seun van Kis? Is Saul ook onder die profete?”

• Ewe skielik verander die plaas seun in ‘n koning!

o Hy kon oorloë voer.
o Hy kon die administrasie van ‘n regering hanteer.
o Hy moes as regter hofsake hanteer, soos wat van ‘n koning verwag is in daardie tyd.

Mag ek sê: God kan die DNA binne-in die mens verander en hom herprogrammeer en booshede uit sy hart wegneem en hom soos in Saul se geval, die hart verander en lieflike deugdes daar in bou. Prys die Here!

Wanneer gebeur dit? Wanneer die Gees van die Here oor my en jou vaardig word. ‘n Suster skryf vir my eenjaar na Pinkster en sê: “Ek het nog ‘n datum nl. die 17de Mei toe God my hart verander het en ...” (‘n Tweede datum naas wedergeboorte.)

Verlang jy na ‘n hartsverandering? Gee jou oor aan die Heilige Gees dat Hý jou hart verander!


Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

Unsubscribe

Malmesbury Advertising