Die gras val

DIE GRAS VAL

Vanaf die 13de September hoor elke nag die huidjiehu. Dis so ‘n kenmerkende skree geluidjie van ‘n sprinkaanagtige insek. My pa wat my opgelei het in die veldskoolkuns het gesê: “As die huidjiehu skree, beteken dit die gras en die veld begin te val.” D.w.s. die lente het sy toppunt bereik en is besig om oor te gaan in die somer. Die groen gras gaan nou sy kleur begin verloor en ligbruin verkleur. Die veldblomme van die seisoen sal verwelk en doodgaan.

Daar is so ‘n tikkie ontevredenheid wat in ‘n mens opkom – moet die lente dan nou regtig verdwyn en vervang word ....? Maar dis die lewe. Seisoene kom en seisoene gaan. Die Bybel het ook mooi beskrywings van dit:

  • Ps. 103:15 – “Die mens—soos die gras is sy dae; soos ‘n blom van die veld, so bloei hy.”
  • Ps. 103:16 – “As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie.”
  • 1 Pet. 1:24 – “Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,”

Die Skrif herinner ons dat ook die mens loop dieselfde pad as die gras en die blomme. Ons is ook net vir ‘n seisoen hier op aarde in ons huidige formaat.

Ps. 90:10 gee ons ‘n indikasie van hoe lank is die seisoen op aarde: “Die dae van ons jare—daarin is sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig jaar.”

D.w.s. as ons 70 jaar neem as die leeftyd van ‘n gemiddelde persoon, dan is 35 die helfte. Dan moet ons sê dat die geestelike huidjiehu begin vir ons skree op ouderdom 35. Diegene onder 35 is nog in hulle lente tyd; die tyd van die aanvallige blom waar hulle bloei.

Maar vir diegene bokant 35 het die huidjiehu die boodskap kom bring: Jy het jou piek bereik, jy is besig om af te neem in krag. Besef dat jou aardse tentwoning nie vir ewig gaan bestaan nie. Die grootste boodskap is dit wat ons lees in Amos 4:12 – “Maak jou klaar om jou God te ontmoet!”

Vir diegene wat vasklou aan die stoflike en die tydelike hier op aarde is dit nie so ‘n goeie boodskap nie, maar vir hulle wat uitsien na die hiernamaals saam met die Here, kom dit as ‘n herinnering: Die beste lê vir ons voor!

GEBED

Here, U praat met my. Alles op aarde is net tydelik. Daarom wil ek my gedagtes rig op dit wat daarbo is, waar Christus is. Here, ek maak hierdie verklaring: Vir my is die lewe Christus en daarom die sterwe wins. Ek prys U vir die beste en mooiste wat vir my wag! Amen!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe