Dawid en Goliat (1)

Een van die gedigte van Roza Combrink. Onthou daar is ‘n ouderdoms beperking: Slegs vir dié jonger as 90. En jy lees op eie risiko.

DAWID EN GOLIAT (1)
(Roza Combrink)

Die koning van Israel is nou heeltemal die kluts kwyt,
en oor die koningskap van Saul, is die Here baie spyt.
Samuel treur oor hom en die Here moet hom aanspreek;
"Kom Samuel. Ek wys jou hoe alles in mekaar steek.
Alles is nie verlore nie, want Ek is nog in beheer,
en in Betlehem is daar ‘n man wie as koning kan regeer.
Neem die olie, jou horing en ‘n koei,
en laat Ons, ons met die welstand van My volk bemoei."

Samuel kry omtrent die horries; vir Saul is hy bang,
want die nugter alleen weet wat hy alles kan aanvang!!
Maar God is beslis – ‘n koning moet hul kry,
want dis alweer tyd dat iemand die volk bevry!

Die sewe seuns van Isai lyk soos konings - elke een.
Maar God sê; "Nee, op nie een van hulle rus My seën!"
Nou weet Samuel glad nie. Het hy verniet gekom?
Want hy is hier om ‘n koning te salf - en waar kry hy hom?
"Is al u kinders hier?” vra Samuel met ‘n tikkie hoop.
"Nee," se Isai. "Daar is nog een wat agter die skape aanloop."
Toe die jonge Dawid inkom, ervaar Samuel die Salwing van die Gees;
en hy het geweet - dis met hom wat die Here God sal wees.

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising