Dag en datum (2)

Liewe Leser
Ek vra om verskoning dat die boodskappies u nie die vorige week bereik het nie weens 'n tegniese fout buite my beheer.

DAG EN DATUM (2)

In die vorige skrywe het ek aangetoon dat ‘n mens ‘n dag en ‘n datum moet hê. D.w.s. ‘n doelbewuste dag waar jy by die punt kom dat jy ‘n besluit vir die Jesus maak. (Daarna groei jy vir die res van jou lewe, maar daar moet ‘n begin wees.) Dit bestaan uit twee stappies:

1. Sonde bely en daarmee breek.

Spr. 28:13 – “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.”

1 Joh. 1:9 – “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

1 Joh. 1:7 – “die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.”

2. Die Here Jesus aanneem as jou persoonlike Saligmaker.

Joh. 1:12 – “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;”

Open. 3:20 – “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.”

OORGAWE GEBED

Bid die volgende gebed in alle opregtheid in geloof:

Hemelse Vader, ek kom na U vir redding. Ek bely my sonde. Laat die bloed van Jesus wat Hy op die kruis van Golgota gestort het, ook vir my reinig. Vergewe my vir alles wat ek verkeerd gedoen het, alles wat ek verkeerd gesê het, alles wat ek verkeerd gedink het, alles wat ek versuim het om te doen. Ek breek met die ou en lou lewe om U as Here te volg.

Al was my sonde soos skarlaken, laat dit nou wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, laat dit nou word soos wol. U Woord sê, as ons, ons sonde bely, U is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Here Jesus, nou dat my hart skoon gewas is, nooi ek U as die Ere Koning om daar te kom woon. Word U die leiselhouer van my lewe. Word die kaptein van my lewenskippie. Ek nooi U in my lewe as die Here van my lewe.

Skryf my naam in die Boek van die lewe. Ek gaan U volg Here. Ek gaan U dien. Leer my hoe om U te behaag. Help my om kort rekeninge met U te hou. As ek per ongeluk sondig, om dit dan dadelik te bely.

Dankie Here, U red my enU verlos my! Ek word nou kind van God! Ek aanvaar in die geloof dat ek nou U kind is en op pad hemel toe. In Jesus Naam. Amen!

Malmesbury Advertising