Christus se kruisdoodvir jou

CHRISTUS SE KRUISDOOD VIR JOU

Toe Jesus op die kruishout op goeie Vrydag op Golgota sterf, was dit die grootste offer denkbaar ter alle tye:

• Die Regverdige sterf vir die onregverdiges (1 Pet. 3:18).
• Die Sondelose sterf vir en in die plek van die sondaars (Rom. 5:8).
• Die vlekkelose Lam van God sterf om die sonde van die ganse wêreld weg te neem (Joh. 1:29).
• Die Reine sterf vir die besoedeldes.

Jesus het vir almal gesterf. Hy het die volle prys vir almal betaal. Dit geld vir almal wat geleef he3t voor die kruis en vir almal sou leef na die kruis. Dis die wonderlikste nuus wat daar denkbaar kan wees!

Mense vind dit soms moeilik om te verstaan hoe werk die redding van hulle wat voor die kruis geleef het onder die Ou Testament. Die gelowige Israeliet het sy bloedoffers gebring vir sy sonde. Daardie bloedoffers het net sy sonde bedek vir ‘n jaar. Heb. 10:4 lig ons in as dit sê: “Die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem.” Daardie offers was net voorbereidende en tydelik totdat die Lam van God uiteindelik op die kruis met Sy bloed kom betaal het en al daardie offers volkome sou maak. Heb. 10:14 – “Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.”

Die grootste fout wat mense maak, is om te dink dat omdat Hy vir almal gesterf het, is dit outomaties dat almal sommer ook gered en hemel toe sal gaan. Hier is die siftingsvers (Joh. 1:12): “Maar almal wat Hom (Jesus) aangeneem het, aan hulle (nét aan hulle) het Hy mag gegee om kinders van God te word.”

• Wil jy graag ingereken word by die effek van die kruisdood van Jesus?
• Wil jy graag ‘n kind van God word?
• Wil jy graag uit die dood oorgaan na die ewige lewe (Joh. 17:3)?

Dan is dit nodig om te kniel aan die voet van die kruis en die Here Jesus Christus aan te neem as jou persoonlike Saligmaker. Al jou sonde skeld Hy kwyt as jy dit bely en laat staan (Spr. 28:13)!

• 1 Joh. 1:7 – “Die bloed van Jesus Christus, Sy Seun, reinig ons van alle sonde.”
• 1 Joh. 1:9 – “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

GEBED

Hemelse Vader, vergewe my sonde deur die bloed van Jesus. Was my witter as die sneeu en reinig my hart. Kom woon deur U Heilige Gees daar en maak my U kind! Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising