Blydskap : Die teëvoeter vir depressie (3)

BLYDSKAP: DIE TEËVOETER VIR DEPRESSIE (3)

1 Thess. 5:16 – “Wees altyddeur bly.”

Sommige mense word regtig met ‘n voorsprong in die lewe gebore. Van kleins af is hulle vol blydskap en vrolik van hart. Hulle geaardheid is net van so ‘n aarde dat niks hulle kan onder kry nie en hulle sien spontaan die positiewe kant van die lewe. Dis asof dit in hulle gene is en gewoonlik is hulle ouers ook positiewe mense. Dit mag wees dat die ouers se lewenstyl op die kinders oorgedra word en niks met oorerflikheid te doen het nie. Ek onthou so ‘n skoolseun in die Hoërskool Calvinia, waar ek op daardie stadium onderwys gegee het. Sy bynaam was Laggie. Daar was altyd so ‘n laggie op sy gesig. As jy een van daardie mense is, moet jy die Here baie dankbaar wees!

Ander mense kom ongelukkig baie negatief die lewe binne. Hulle is van kleins af negatief teenoor alles ingestel en sien net altyd die donker kant van die lewe. Wanneer ander iets snaaks sien en daaroor lag, sien hulle niks om oor te lag nie en is selfs kwaad dat ander daaroor kan lag. Spr. 15:15 – “Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurigdeur fees.”

AANLEER

Ek wil by jou aanbeveel dat jy vir jouself sal begin aanleer om ‘n positiewe mens te word. Om in alles iets moois te sien en doelbewus aan dinge te dink wat blydskap en dankbaarheid by jou opwek. Selfs die humor in situasies raak te sien en daaroor te lag. Daar gebeur elke dag baie dinge waaroor ons agterna kan lag. Op daardie oomblik wanneer dit gebeur, is dit miskien glad nie snaaks nie, moontlik ‘n krisis. Maar aan die einde van die dag, dink so ‘n bietjie terug en dan sal jy sien hoeveel snaakse dinge daar tog deur die loop van die dag gebeur het.

Die wyse Salomo het gesê (Pred. 3:22): “So het ek gesien dat daar niks beters is as dat die mens hom verheug en sy werke.” Ons moet ook nie skuldig voel as ons as Christene lag nie. God het tog die lag emosie geskep juis om ons harte vrolik te maak, wat ons beskerm en bewaar en immuun maak teen depressie.

In ‘n vorige gemeente het ons gereeld gemeente kampe gehou en dan was die gebruik om die Saterdagaand ‘n konsert met itemme te hou. Daar was die snaaksste goed en ons het ons letterlik slap gelag. (Oom At Odendal se lagliedjie en die opvoering van die karretjie – mag ons dit weer iewers opvoer voordat ek die lewe verlaat!) Daardie nag slaap ons soos babatjies. Maar dan voel ek so skuldig, want die volgende dag is diens en ek moet preek. Dan gaan bid ons na die tyd so wat ons kan, om weer die skuld gevoel weg te kry. Sondagoggend seën die Here ons wonderbaarlik!

Vandag, in die lig van die druk van die lewe, dink ek anders daaroor en besef ek, ek en jy hoef glad nie skuldig te voel wanneer ons oor iets skoon en onskuldig heerlik kan lag nie. Goed-voel hormone word afgeskei wat jou laat goed voel.

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

Unsubscribe

Malmesbury Advertising