Beelde van God se beskerming om jou (5)

BEELDE VAN GOD SE BESKERMING OM JOU (5)

VERSEËL MET DIE HEILIGE GEES

Efe. 1:13 – “in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,”

Die kommentaar van Schofield verklaar dat verseël dui op drie dinge:

  1. Dis ‘n Afgehandelde Transaksie
  • Jer. 32:9 – “Daarop het ek van Hanámeël, die seun van my oom, die stuk grond gekoop wat in Anatot lê, en vir hom die geld afgeweeg: sewentien sikkels silwer.”
  • Jer. 32:10 – “En ek het dit in die brief geskrywe en dit verseël en getuies geneem en die geld afgeweeg op ‘n weegskaal.”
  1. Eienaarskap
  • 2 Tim. 2:19 – “Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.”
  1. Sekuriteit
  • Dan. 6:18 – “En ‘n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê, en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseël, sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie.”
  • Efe. 4:30 – “En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.”

Die beeld wat na my toe kom, is die van my ma wat vrugte inlê. Die gekookte koejawels of perskes is met stroop in ‘n vrugtefles gegooi en met ‘n opskroef deksel op ‘n rooi rubberring toegedraai. Dit was die voorloper van die ingemaakte blikkie.  Dit was die oudtydse manier om vrugte te bewaar vir die tyd wanneer daar nie vrugte was nie.

So het God ons met Sy Heilige Gees verseël. Niks en niemand, ook nie die duiwel, kan ons redding uit ons harte kom steel nie! Waw! Halleluja!

GEBED

Dankie o Heilige Gees van God dat solank U in ons woon, is ons redding en wedergeboorte en kindskap veilig en verseker tot die dag van Christus se koms op die wolke! Amen!

Piet Smit

073 447 2902

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.