Beelde van God se beskerming om jou (7)

BEELDE VAN GOD SE BESKERMING OM JOU (7)
DIE WAPENUITRUSTING
Die wapenuitrusting van Efe. 6 waar Paulus die beelde gebruik van die Romeinse soldaat se wapentuig, is ‘n herinnering vir die gelowige van wat ons alles in Christus het en hoe dit ons beskerm:
• Efe. 6:14 – “Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,”
• Efe. 6:15 – “en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.”
• Efe. 6:16 – “Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.”
• Efe. 6:17 – “En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God— “
• Efe. 6:18 – “terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges”
Vanuit dit, is dit kosbaar om te sien hoedat ons as die Here se kinders van alle kante beskerm is ... behalwe aan die AGTERKANT. Daar was geen beskerming in die Romeinse soldaat se mondering om hom aan die agterkant te beskerm nie. Wanneer Ceasar se troepe uitgetrek het vir die geveg, het hulle dit besef en was hulle op mekaar aangewese vir beskerming wat hulle rûe betref.
Geneem uit hierdie beeld, het ek en jy dus ‘n groot verantwoordelikheid om mekaar as kinders van die Here se rûe te beskerm:
• Ons durf nie iets negatiefs agter mekaar se rûe praat nie, want ons is daar om mekaar te beskerm.
• As ander in my teenwoordigheid, maar in jou afwesigheid, van jou sleg praat, is dit my plig om vir jou op te kom.
• Ons laat nie toe dat daar valse gerugte oor mekaar versprei word nie.
• Voortdurend tree ons in vir mekaar by God in gebed.
GEBED (gebed vir jou)
Dankie Here vir u wapenrusting vir U kinders! Maar omdat U nie wil hê dat ons rûe onbeskermd gelaat word nie en U woord in Efesiers praat van bid vir mekaar “by elke geleentheid,” bid ek vir elke gelowige wat hier lees. Mag U hulle beskerm teen die aanslae van die bose. Al ken ek nie die mens wat hier lees nie, mag U hand van seën op hom of haar rus! Amen!
Piet Smit
073 447 2902
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe