Beelde van God se beskerming om jou (1)

VELE MIK OM LANGS DIE PAD TE SWIK        

In Gen. 11:31 lees ons van Tera, die vader van Abraham, hoe hy sy familie geneem het en gemik het om uit Ur van die Chaldeërs, sy bestaande blyplek, te trek na Kanaän. Hulle het toe getrek, maar net gevorder tot by Haran. Hy val vas sonder om ooit sy mikpunt te haal. Wat presies die rede was, weet ons nie. Miskien het die lus om verder te trek ontbreek, of dit het dalk te lekker gegaan in Haran; ‘n florerende handelstad op daardie stadium.                                                                    

Hierdie is vir my ‘n tipe van vele wat mik om die hemelse Kanaän te haal maar dit nooit bereik nie. Daar is seker nie ‘n mens wat nie begerig is om eendag in die hiernamaals by die Here aan te land nie. Tog vertel die Bybel vir ons dat dit die min is wat dit sal maak (Matt. 7:14). Die Bybel is vol voorbeelde:

Volgens Finis Dake se berekening, was dit 6 000 000 Jode wat Egipte verlaat het met die doel om Kanaän te bereik. Maar ons weet dat slegs 2 van die oorspronklike 6 000 000 wat deur die Rooi See getrek het van twintig jaar en ouer, dit uiteindelik na 40 jaar se omswerwinge na Kanaän gemaak het. Die ander se lyke het almal in die woestyn gelê, weens hulle ongehoorsaamheid en ongeloof (Heb. 3:18,19). Vele mik om langs die pad te swik.                  

Judas Iskariot was so bevoorreg om deel van Jesus se intieme 12 te wees. Hy was deel van dié wat die Here Jesus uitgestuur het om te gaan preek en die siekes gesond te maak en tot self dooies op te wek (Matt. 10:1, 8). Verseker was sy mikpunt die hemel. Maar hy was teleurgesteld in Jesus se visie van ‘n hemelse Koninkryk. Toe hy selfmoord pleeg, vooroor val en oopbars, sterf hy as ‘n verlorene (Hand. 1:18).        

Demas word op ‘n stadium ‘n mede-arbeider van Paulus genoem (Filémon 1:24). Maar later skryf Paulus (2 Tim. 4:10): “Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het.”

Van die 10 maagde wat brandende was om die bruidegom te ontmoet, het net die helfte dit gemaak (Matt. 25:1-13).

Maar dank God! Daar is ook die voorbeelde van die min wat wel gemik het om nié langs die pad te swik nie. Abraham het nadat sy vader oorlede is, verder getrek en by Kanaän aangekom. Paulus kon aan die einde van sy lewe getuig (2 Tim. 4:7): “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.” Dis nie nodig dat jy dit nie sal maak nie. Die Here Jesus waarborg veiligheid as jy by Hom en in Hom sal bly (Joh. 10:28)!

GEBED

Here ek wil by U bly tot die einde van die wedloop toe. Amen.

Piet Smit

073 447 2902

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

Unsubscribe

VELE MIK OM LANGS DIE PAD TE SWIK        

In Gen. 11:31 lees ons van Tera, die vader van Abraham, hoe hy sy familie geneem het en gemik het om uit Ur van die Chaldeërs, sy bestaande blyplek, te trek na Kanaän. Hulle het toe getrek, maar net gevorder tot by Haran. Hy val vas sonder om ooit sy mikpunt te haal. Wat presies die rede was, weet ons nie. Miskien het die lus om verder te trek ontbreek, of dit het dalk te lekker gegaan in Haran; ‘n florerende handelstad op daardie stadium.                                                                    

Hierdie is vir my ‘n tipe van vele wat mik om die hemelse Kanaän te haal maar dit nooit bereik nie. Daar is seker nie ‘n mens wat nie begerig is om eendag in die hiernamaals by die Here aan te land nie. Tog vertel die Bybel vir ons dat dit die min is wat dit sal maak (Matt. 7:14). Die Bybel is vol voorbeelde:

Volgens Finis Dake se berekening, was dit 6 000 000 Jode wat Egipte verlaat het met die doel om Kanaän te bereik. Maar ons weet dat slegs 2 van die oorspronklike 6 000 000 wat deur die Rooi See getrek het van twintig jaar en ouer, dit uiteindelik na 40 jaar se omswerwinge na Kanaän gemaak het. Die ander se lyke het almal in die woestyn gelê, weens hulle ongehoorsaamheid en ongeloof (Heb. 3:18,19). Vele mik om langs die pad te swik.                  

Judas Iskariot was so bevoorreg om deel van Jesus se intieme 12 te wees. Hy was deel van dié wat die Here Jesus uitgestuur het om te gaan preek en die siekes gesond te maak en tot self dooies op te wek (Matt. 10:1, 8). Verseker was sy mikpunt die hemel. Maar hy was teleurgesteld in Jesus se visie van ‘n hemelse Koninkryk. Toe hy selfmoord pleeg, vooroor val en oopbars, sterf hy as ‘n verlorene (Hand. 1:18).        

Demas word op ‘n stadium ‘n mede-arbeider van Paulus genoem (Filémon 1:24). Maar later skryf Paulus (2 Tim. 4:10): “Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het.”

Van die 10 maagde wat brandende was om die bruidegom te ontmoet, het net die helfte dit gemaak (Matt. 25:1-13).

Maar dank God! Daar is ook die voorbeelde van die min wat wel gemik het om nié langs die pad te swik nie. Abraham het nadat sy vader oorlede is, verder getrek en by Kanaän aangekom. Paulus kon aan die einde van sy lewe getuig (2 Tim. 4:7): “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.” Dis nie nodig dat jy dit nie sal maak nie. Die Here Jesus waarborg veiligheid as jy by Hom en in Hom sal bly (Joh. 10:28)!

GEBED

Here ek wil by U bly tot die einde van die wedloop toe. Amen.

Piet Smit

073 447 2902

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

Unsubscribe