NET EEN DING IS NODIG (3) Wat leer ons verder uit die verhaal van Jesus en sy dissipels wat aan huis van Martha en Maria tuisgegaan het? Ons Sal Moet Afskaal Ek is oortuig dat as ‘n mens nét die dinge sou doen wat die Here wil hê, sal ons…
NET EEN DING IS NODIG (3) Wat leer ons verder uit die verhaal van Jesus en sy dissipels wat aan huis van Martha en Maria tuisgegaan het? Ons Sal Moet Afskaal Ek is oortuig dat as ‘n mens nét die dinge sou doen wat die Here wil hê, sal ons…
Nuusbrief vir 23 Mei 2019Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor23 Mei 2019Ons het komende Saterdag 'n tuissportdag teen Vredenburg. U is natuurlik een en elkeen baie welkom om ons leerders op eie bodem tekom ondersteun en die dag saam met ons te geniet. Die program vir die dag…
NET EEN DING IS NODIG (1) Luk. 10:38-42 Wat sal jy doen as daar ‘n baie belangrike persoon by jou opdaag? Iemand na wie jy opsien en vir wie jy respek het. Hy sê dat hy by jou kom eet en by jou gaan oorbly. Maar dis nie al nie;…
DRA MEKAAR SE SWAKHEDE (2) Rom. 15:1 – “En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.” Ons het almal mekaar op een of ander stadium van ons lewe nodig en niemand…
DRA MEKAAR SE SWAKHEDE (1) Van ons vele foto’s wat ons met ons bergklim uitstappies teen Kasteelberg uit geneem het, is daar dié een waar ‘n sprinkaan op die rug van ‘n groter een sit. Dit het my laat dink aan die teks in Rom. 15:1 – “En op ons…
GENADIG IS DIE HERE Luk. 24:34 – “Die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn.” Nadat die vreemdeling wat met die Ammausgangers saam geloop het Homself as Jesus geopenbaar het, het hulle teruggekeer na Jerusalem om vir die oorblywende elf dissipels te gaan vertel wat gebeur het. Daar…
HERINNERINGE Ons kuier by Bertus Theron, ‘n melkboer, en sy vrou René op Lemoenkloof onder die Piekenierskloofpas. Vir my is dit helende terapie om tussen die beeste te wees, want dit vat my terug na my kinderjare op Coenradenberg met my pa se mooi rooi Afrikaners. In my gedagtes gaan…
SOOS GOEIE VYE Jer. 24 Dit is vlak voordat die Suidelike Ryk van Israel (Juda) in ballingskap weggeneem sou word uit hul geliefde land deur die koning van Babilonië waar hulle vir 70 jaar moes bly. In dié tyd gee die Here aan die profeet Jeremia ‘n gesig van twee…
ONS WONDERLIKE GOD! In Deut. 4 is Moses besig om die volk op die vooraand van hulle intog in die land Kanaän vir ‘n laaste keer toe te spreek. Hy vertel vir hulle van die uniekheid van hulle God. Hy noem 4 eiesoortige eienskappe wat die God wat hulle dien…
LET OP JOU WOORDE  Efe. 4:29 – “Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.” Die liggaams deel van wat ons almal seker die meeste gebruik maar…
KLEIN OF GROOT SONDE? Heel dikwels hoor ons die uitlating: “Daar is mos nie so iets soos klein of groot sonde nie; almal is mos gelyk.” Dit is so dat alle sonde maak ons skuldig voor God. Maar as ons kyk na die uitsprake van die hele Skrif dan is…
GEWEEG EN TE LIG BEVIND (2) Na aanleiding van boodskappie nr. 1, Geweeg en Te Lig Bevind, skryf Roza Combrink: Jy weet, ek het ‘n radikale bekering in my lewe ervaar en ek is een van die "wie dink jy het die meeste lief?" - gevalle. (Ter verduideliking: Sy verwys…
GEWEEG EN TE LIG BEVIND (1) Na vele jare besoek ek weer die plek waar ek gewerk het net nadat ek destyds uit die weermag gekom het. Na soveel jare is dit soos die koortjie lui: Alles verander maar Jesus nooit. Bokomo, het in die tussentyd Sasko geword. Die meul…
HOEVEEL VAN DIE WET MOET ONS ONDERHOU? VRAAG Hoeveel van die wet moet ons nog onderhou as gelowiges in die Nuwe Testament? Moet ons nog die Tien Gebooie onderhou? MY ANTWOORD: Al die uitsprake oor die wet moet gesien word in die lig van Gal. 3:13 (Plus vele ander ooreenstemmende…
HEMEL TOE . . . (Japie Muller) Ek wonder soms of ons nie ‘n wanbegrip het oor die plek wat die hemel in ons begrip van die geloofslewe moet inneem nie. Hemel en hel is die twee grootste uiterstes waarmee ‘n mens in jou lewe gekonfronteer word. Die hemel, die…
DIE REGTE PLEK OP DIE REGTE TYD (2) Pred. 9:11 – “Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie; en ook die brood is nie vir die wyse of ook rykdom vir die slimmes of…
DIE REGTE PLEK OP DIE REGTE TYD (1) Pred. 9:11 – “Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie; en ook die brood is nie vir die wyse of ook rykdom vir die slimmes of…
DIE DUIDELIKE NAAMBORD ‘n Sekere broer het begin werk by ‘n gastehuis op ‘n plaas. Die mense van die gastehuis het hom in hul vertroue geneem en gesê dat hulle nie baie goed doen op daardie stadium nie en dat hy saam moet dink aan planne om die gastehuis te…
GEEN REKORD (2) DIE STRAWWE VAN 1714 (Sensitiewe lesers word afgeraai om hierdie paragraaf te lees.) Die strawwe van die moordenaars van Frans Joosten op 3 Januarie 1714 in die omgewing van die huidige Hermon in die Swartland, gaan alle perke van wreedheid te bowe! Wat dit so ondenkbaar maak;…
Page 1 of 89

Malmesbury Advertising