SKRIFUITLEGGING VRAAG: Ek het 'n vraag wat al so lank met my woel: As ek 'n vers aanhaal soos bv. Jer.29:11. In hierdie tipe tekste praat die Here met 'n spesifieke gehoor of persoon in daardie tyd. Hoe kan ek dan dit op my van toepassing maak? Ek verstaan 'n…
JESUS DIE MIDDELPUNT VAN ALLES Joh. 5:39 – “Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.” Die hele Bybel gaan basies oor net één saak, één tema en één onderwerp. Ons kan dit reduseer en verkort…
GELDGIERIGHEID EN GULSIGHEID Ek was die Woensdagaand by een van die Selgroepe. As ‘n ysbreker het die Selherder ‘n skoendoos omgestuur waaruit ons elkeen iets moes haal en dan iets daaroor sê met ‘n geestelike strekking. Ek haal toe ‘n banksakkie uit waarin munte was. Hier is die paar gedagtes…
VIER WAARDES VAN STRYD Almal van ons gaan een of ander stadium van ons lewe deur stryd. Nie een van ons hou van stryd nie en tog het stryd geestelike waarde. Wanneer ek en jy deur stryd gaan, kan die volgende vier waardes ons help om dit beter te verduur.…
JOU DALMANÚTA GELEENTHEID(Probeer om my as persoon los te maak van die getuienis en sien vir Jesus) Jare gelede te Pinkster Park, preek dr. Isak Burger ‘n boodskap wat hy titel: Jou Dalmanúta Geleentheid. Slegs een keer lees ons van dié plek in die Nuwe Testament nl. in Mark. 8:10…
JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (5) (André Walters, is ‘n advokaat en skryf die volgende aan my. Ek voel gelei om dit met die lesers te deel om u dieper insig te gee oor hoe wonderlik is Jesus ons Hemelse Advokaat!) Die opskrif van die boodskap vanoggend is baie interessant.…
JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (4) 1 Joh. 2:1 (AOV) – “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.” Dit is noodsaaklik om te verstaan hoe dit moontlik…
JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (3) 1 Joh. 2:1 (AOV) – “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.” Hoekom het ons ‘n Advokaat nodig om vir ons…
JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (2) 1 Joh. 2:1 (AOV) – “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.” In Die Hemel Benewens dat die aanklaer, die duiwel,…
JOU ADVOKAAT WEN ELKE SAAK (1) 1 Joh. 2:1 (AOV) – “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.” Sien die toneel in die hemel: God die Vader…
DIE HEILIGE GEES VERANDER MENSE (2) 1 Sam. 10:6 – “En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ‘n ander mens verander word.” Iemand vra: Is die Here onregverdig, in die sin dat Hy vir Dawid voorgetrek het…
DIE HEILIGE GEES VERANDER MENSE (1) 1 Sam. 10:6 – “En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ‘n ander mens verander word.” Wanneer die Heilige Gees oor ‘n mens vaardig word, verander Hy my en jou in…
VOORBEELD EN INVLOED VAN OUERSTannie Susann Chalmers, vertel my van haar ouers wat die Here so mooi gedien het. Sy het hulle nooit maar nooit hoor vloek nie. Nooit het hulle voor die kinders gestry of op mekaar geskree nie. Altyd het hulle handjies gehou en haar pa het altyd…
SO IS JESUS (4) In Joh. 10 is Jesus die goeie herder agter Wie die skape volg en Hy lê Sy lewe af vir die skape. In Luk. 15 is hy die boer wat die afgedwaalde skaap gaan soek tot die uiterste toe. Toe die boer agterkom daar kort een,…
SO IS JESUS (3) Jesus is vir ons soos die vrou wat een van haar tien pennings (silwermuntstukke) verloor en dan naarstiglik en deeglik deur die hele huis soek om dit weer te vind. Die Bybel vertel in Luk. 15:8-9 dat sy geen moeite ontsien het om die verlore muntstuk…
SO IS JESUS (2) BARMHARTIGE SAMARITAAN Jesus is vir my en jou soos die barmhartige Samaritaan, wat self haastig was om by sy bestemming uit te kom, maar die man sien lê het wat deur die rowers aangerand was, maar letterlik en figuurlik uit sy pad gegaan het om die…
Goeie dag liewe Leser Ek en my vrou moet vanjaar ons breek nou neem, sodat ons kan diens doen gedurende die laaste deel van Desember. Gevolglik sal ek nie vir u 'n boodskappie hê tot eers die 20ste November nie.Mag die Here voortgaan om u ryklik te seën!   Piet Smit…
SLAAP LEKKER Wat kan tog erger wees as ‘n nag wat nie wil omgaan, omdat ‘n mens nie aan die slaap kan raak nie! Soos wat ‘n mens lees in Job 7:4 – “As ek gaan lê, dink ek: Wanneer sal ek opstaan? Maar die aand is lank, en ek…
POLITOER JOU SIEL Mark. 8:36 – “Want wat sal dit ‘n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly?” Wat die mens darem nie alles sal doen om homself aan die buitekant te verbeter en te verfraai nie! Het jy ook al die “extreme…
PERFEKTE TYD EN PERFEKTE PLEK ‘n Vrou in ‘n gemeente was baie hartseer oor haar seun wat in dwelms verval het en toe nog boonop van die huis af weggeloop het. Hy’t alle kontak met sy moeder verbreek. Hy antwoord nie die selfoon as sy skakel of reageer op enige…
Page 1 of 85

Malmesbury Advertising