Fondsinsameling Geopende Deure

Andrew van der Bijl, 'n jong Nederlandse sendeling is genooi om 'n Kommunistiese Jeugfees by te woon in 1955 in Pole. In sy tas het hy Christelike leesstof gedra, bedoel vir gelowiges in Warschau. Wat hy agter die Ystergordyn gevind het, was 'n Kerk met ʼn dringende behoefte aan ondersteuning en Bybels. Dit is in hierdie oomblik dat God Broer Andrew, soos wat hy oor die algemeen bekendstaan, geroep het deur die woorde van Openbaring 3:2, "Word wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe…" Kom geniet die oggend saam met Gerhard, Direkteur van Geopende Deure Suid Afrika en sy vrou Janine Coetzee. Hulle gaan vertel wat tans wêreldwyd in die vervolgde kerke gebeur en ons inlig hoe mens op verskeie maniere by hierdie bediening betrokke kan raak. Wanneer: Woensdag, 22 Mei 2013 Waar: NG Kerk (Noord) se saal Tyd: 10:00 – 12:00 DONASIE: R100 per persoon RSVP: 15 Mei 2013 Besprekings: Kerkkantore/Superfoto, de Bron Sentrum Kontakpersoon: Nora Marais 0828261729 NOODTOESTAND - DRINGENDE VERSOEK OM HULP Broer Andrew het die volgende berig deurgestuur aangesien die situasie op die oomblik uiters ernstig is. Daar heers tans ‘n noodtoestand in Nigerië, Egipte, Mali, Eritrea, Soedan en Laos. Christene word uit hul huis gedwing en selfs ontvoer en doodgemaak. Hierdie mense het geen heenkome, inkomste en basiese benodigdhede nie. Geopende Deure voorsien hierdie gesinne van noodsaaklike items nl. Skuiling, komberse, klere en medikasie. Maar hulle het ons hulp nodig. Indien die Here dit op u hart lê om vir hierdie saak by te dra, deponeer u bydrae asb. in die volgende bankrekening: Naam: Geopende Deure Bank: Absa Bank Northcliff Takkode: 632005 Rekening nommer: 9085260545 Verwysingsnommer: 268868/1210H

Malmesbury Advertising