Sakekamer Mei 2013

Dit het onder die bestuur se aandag gekom dat bogenoemde vergadering weens 'n oorsig aan ons kant in die Pinkster week gereël is. Om die rede dat ons die vrymoedigheid geneem het om die datum van die vergadering te verskuif na Maandag 20 Mei 2013.

Die Swartland Munisipaliteit sal as die gasheer vir die aand optree. Die Munisipaliteit beoog om aan ons inligting deur te gee oor verskeie sake rakende ons gemeenskap. Die vergadering het ‘n jaarlikse instelling geword in ‘n poging om goeie samewerking tussen die sakegemeenskap van Malmesbury en die Munisipaliteit te bewerkstellig.

Die doel van die jaarlikse samekoms met die Swartland Munisipaliteit is juis om hul geleentheid te gee om eerstens EERSTEHANDSE INLIGTING aan ons lede te gee en verder om ons lede geleentheid te gee om vrae en kwellinge direk met die betrokke verantwoordelike persone by die Munisipaliteit uit te klaar. Die volgende punte sal onder andere deel vorm van die agenda vir die aand:

  • Die sensus syfers van 2011 met spesifieke verwysing na die bevolking van Malmesbury
  • Uitslae van die “LED (local economic development) maturity assessment”
  • Begrotingsinligting
  • Voorgestelde ontwikkeling van die Weskus Kollege, met inbegrip van wat beplan word vir Riebeekstraat
  • Nuutste verwikkelinge aangaande die opgradering en verdubbeling van die N7

U sal weer goeie geleentheid kry om u probleme ook tydens die vergadering op die tafel te sit en direk daarop geantwoord te word. Dit beloof om 'n uiters interessante aand te wees.  Die tyd is 19:00  vir 19.30 nm. Moenie die aand misloop nie en bring gerus u vriende & kollegas saam.

Kaartjies beloop R80-00 per persoon vir lede en R100-00 per persoon vir nie-lede en sluit ‘n ligte ete in.

RSVP asseblief stiptelik teen VRYDAG, 17 Mei 2013 om 15H30 by

Annebelle van der Merwe, Bester en Vennote, tel. (022) 4821060.

Ons doen weereens ‘n beroep op al ons lede om die afsny datum van 10 Mei 2012 te eerbiedig ter wille van die persoon wat die kos maak. Ons sal ook ongelukkig ons reëling moet handhaaf dat, as ‘n bespreking gedoen word die betrokke persoon of instansie verantwoordelik sal wees vir die koste van hul bespreking.

Onthou asseblief om u lederekeninge te betaal, aangesien ons Junie maand ons jaargelde aan die AHI moet oorbetaal.

Vriendelike groete 

PATRYS BESTER 

Malmesbury Advertising