Hoe Om Sukses Te Behaal In Bykans Enige Iets

Om sukses te behaal is wel vir ons almal moontlik. Die geheim lê daarin dat ons bereid moet wees om sekere veranderings (soms dramaties) moet maak om regtig effektief te wees.

Ek en jy moet egter presies weet WATTER DOELWITTE ONS WIL BEREIK en dan ons gedrag radikaal daarby aanpas en die volgende vier stappe volg (dit vorm die basis van alle suksesvolle prestasie).

1. WEET PRESIES WAT JY WIL Hê – met ander woorde, watter uitkoms wil jy bereik. Meeste van ons weet gewoonlik wat ons baie graag wil hê. Suksesvolle mense weet presies wat hulle wil hê. Dit is die uitkoms wat jy wil bereik, maar dit moet 'n werklikheid gemaak word.

Om dit reg te kry, moet jou doelwitte beantwoord aan die volgende kriteria: AKRONIEM = PSBK HEWE

  1. Positiewe stelling (jou brein kan nie negatiewe stellings verstaan nie- bv. 'ek wil nie vet wees nie' – jou brein verstaan 'ek wil vet wees'.
  2. Selfgedrewe, doen jy dit vir jouself, nie vir iemand anders nie. Is dit iets wat ek kan doen, is dit moontlik? Kan ek verantwoordelikheid neem vir my proses?
  3. Bewyse (Evidence) – hoe sal ek weet dat ek my doel bereik het? 15kg. ligter, spaar R1000 per maand, oefen drie keer per week, ens.
  4. Konteks –(context) Waar en wanneer en hoe en met of saam met wie wil jy dit bereik?
  5. Hulpbronne – (Resources): Watter hulpbronne het ek tot my beskikking? Vaardighede, toerusting, mense se ondersteuning,geld, emosionele vaardighede, ens.
  6. Waarde: Is dit goed vir my en my lewe? (wat kan ek verloor of baat indien ek slaag of nie slaag nie? Wat sal gebeur indien ek, indien ek nie my doel bereik nie?
  7. Eerste Stap. Wat is die heel eerste stap wat ek moet volg om my uitkoms te bereik.

2. NEEM AKSIE – Suksesvolle mense tree op, doen iets. Ander droom en wens, maar doen niks daaromtrent nie. Aksie en nie geluk of toeval help mens om dit wat jy baie graag wil hê te bereik. Die geheim is om so gou moontlik te begin. Sodra jy aan die gang is, word dit die momentum wat jou help vorentoe dryf om die verwagte uitkoms te bereik.

3. LET OP DIE RESULTATE WAT JY KRY – Gee noukeurig aandag en kyk gedurig of jy steeds op koers is en oppad is om die uitkoms te bereik wat jy vir jouself gestel het. Gee vir jouself gedurig 'terugvoer' met betrekking tot die proses – en vra jouself waar moet daar aanpassings gemaak moet word en wat moet jy nou doen om bv. op koers te bly.

Hiervoor moet jy jou sintuie inspan – Gebruik jou verbeelding en sien jouself in jou nuwe begeerde lyf, hoor hoe jy sal klink as 'n maerder persoon, voel hoe jy sal voel en dink hoe jy sal optree in jou nuwe gedaante. Hoe dink jy ander mense sal na jou kyk, hoe praat hul met jou, hoe beoordeel hulle jou? Hoe sal jy oor jouself voel? (Hierdie is 'n baie kragtige manier om jou te help om doelwitte te bereik)

4. AS IETS NIE WERK NIE, VERANDER JOU GEDRAG TOTDAT JY KRY WAT JY WIL Hê. Jul ken almal die spreuk wat sê, "If you do what you've always done, you'll get what you've always got".

Dit is dus voor die handliggend dat jy vir jouself meer OPSIES moet skep om jou kanse op sukses te verhoog. Indien jy dus nie suksesvol is met dit waarmee jy besig is nie, gaan vra jouself, "wat moet ek veranda," en besluit om dit wat jy tans doen en wat nie werk nie, aan te pas totdat jy kry wat vir jou werk.

Voorbeeld: ek is geneig om in die middae te peusel en sodra ek begin peusel, kan ek nie ophou nie. Of, ek kan glad nie sonder my wyntjie saans nie. Dink aan nuwe planne om hierdie versoekings te oorkom en doen iets anders op daardie tye wanneer jy agterkom jy handelinge uitvoer wat jou kniehalter in die bereiking van jou doelwitte.

SLOTSOM:
Indien hierdie vier stappe getrou gevolg word, sal jy jou doelwit bereik, sukses smaak en op die ou einde ervaar dat die proses die moeite werd was.

Malmesbury Advertising