31 ste Kudde-Evalueringsdag Featured

07-kudde-evalueringsdag-image-02Die 31 ste Kudde-Evalueringsdag. Vrydag, 12 Augustus 2011 op Malmesbury Skougronde. Die program loop soos volg...

 
07h00 Aflaai van skape en verversings

Registrasiefooi van R70,00 per persoon sluit middagete in.


07h45 Beoordelaarsvergadering


08h00 Prestasietoetsing van Merino’s

-          Kudde-Evaluering van Dohne- en SAVM Jongooie

-          Slaglamkompetisie (aan die haak)

-          Vagbeoordeling

-          HSS Landboustudente


09h00 Skaaphondvertoning en Demonstrasie
11h30 Opening en Bedankings -Llewellyn Louw (Voorsitter) open dag11h50 Prysuitdeling
12h20 Slaglamveiling


12h45 Middagete

Arbeiderskursus

15h30 Afsluiting
Baie dankie aan almal wat jaarliks hierdie dag moontlik maak.
Navrae:  Llewellyn Louw (082 953 6553) Ewan Louw   (082 872 9100)

Hierdie dag word onder die beskerming van die Malmesbury Landbouvereniging,  Skaapstudiegroep en die NWKV aangebied

Malmesbury Advertising