Peekiboo speelgroepie vir kleuters

04-peekibooKom speel lekker saam op die plaas,
Hier is allerhande diere van 'n kat tot 'n haas.
Mamma en kleuter kan lekker dans
Ons maak musiek en almal kry 'n kans.
Verf, knip, plak en nog baie meer
Hier gaan jy sommer speel-speel leer!
Dis ook lekker om stories te lees,
Kom speel saam met ons, dis 'n fees!

Peekiboo is 'n ma en kind speelgroepie vir kleuters van 1 tot 3 jaar. Ek is 'n gekwalifiseerde Grondslagfase onderwyseres en het vir 9 jaar by Laerskool Swartland skool gehou vir Graad 2's. Ons kom Donderdae oggende van 9 tot 11uur bymekaar op ons plaas. Nuweland is 7km buite Malmesbury op die Darlingpad geleë. Daar is 'n groot klimraam, trampolien, sandput en lieflike pophuis waar die maatjies lekker buite kan speel. In die winter is daar ook baie plek vir binne speel. Ons dans en sing, doen kreatiewe aktiwiteite, speel met opvoedkundige speelgoed, lees 'n storie, eet saam aan tafel en vele meer. Ons fokus ook baie op sensoriese ontwikkeling. By Peekiboo leer kleuters speel-speel en die mammas kry darem ook 'n kansie om saam te kuier om 'n koppie koffie of tee!

Indien jy belangstel om saam te kom speel, kontak my gerus!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Waarop die oefeninge gemik is: (Die bevordering van)

 • Verstandelike ontwikkeling, maw vermoë van die brein om inligting te verwerk.
 • Bewustheid van self - ontwikkeling van liggaamsbeeld
 • Sintuiglike waarneming en sensoriese stimulasie
 • Emosionele ontwikkeling - ontwikkeling van die kind se vermoë om himself te motiveer asook die kind se vermoë om emosies in homself en ander mense te identifiseer en te hanteer
 • Liggaamlike ontwikkeling - ontwikkeling van grootspiere, balans, koördinasie en voortbewegingsvaardighede
 • Onafhanklikheid - die aanleer van praktiese dingetjies wat kinders mettertyd vir hulself begin doen
 • Handvaardigheid en oogkoordinasie - dit omvat hoe 'n kind beheer oor die fynspiere in sy vingers ontwikkel en hoe sy oë en hande saamwerk
 • Sosiale ontwikkeling - die kind se vermoë om effektief met
  ander mense in interaksie te tree, om vertrouensverhoudings aan te knoop en om aan te pas by die eise en verwagtinge van die samelewing
 • Luistervaardighede - die kind se vermoë om inligting wat vanaf sy ore na sy brein aangestuur word, te verwerk
 • Taalbegrip - die kind se vermoë om betekenis aan
  spraakklanke te heg
 • Spraakontwikkeling - die vermoë om spraakorgane in te span om spraakklanke voort te bring wat betekenis oordra
 • Kommunikasie - die vermoë om 'n boodskap na 'n ander
  persoon oor te dra.
Gaan na Swartland Multimedia se Kids afdeling vir meer inligting.

Malmesbury Advertising