Print this page

Voorbeeld en invloed van ouers

VOORBEELD EN INVLOED VAN OUERS
Tannie Susann Chalmers, vertel my van haar ouers wat die Here so mooi gedien het. Sy het hulle nooit maar nooit hoor vloek nie. Nooit het hulle voor die kinders gestry of op mekaar geskree nie. Altyd het hulle handjies gehou en haar pa het altyd vir haar ma gesê: “My liefie.”

As kind het hulle nooit ‘n wekker gestel om op te staan nie. Haar ouers het baie vroeg opgestaan. Dan het hulle twee saam Bybel gelees en gebid en daarna het haar pa en ma saam gesing. Die samesang het die kinders in die huis wakker gemaak en dit was ook die teken dat hulle dan moes opstaan en gereed maak vir die dag en die skool. Kan mens jou indink die invloed wat dit op ‘n kind moet hê wanneer die eerste klanke wat hom wakker maak, dié is van sy ouers wat saamsing en die Here aanbid! Dit moet eenvoudig ‘n geweldige positiewe invloed op enige kind hê en dis iets wat hom of haar lewenslank sal by bly.

Toe die Engel van die Here aan Simson se moeder aangekondig het dat sy ‘n seun sou hê (Rig. 13:3), het haar man, Manoag, gebid dat die Engel tog weer moes verskyn en vir hulle sou vertel hoe hulle die kind moes grootmaak (Rig. 13:8). Toe die Engel weer verskyn en vir hulle die boodskap bring toe word daar geen instruksies oor die kind gegee nie, maar nét gepraat oor hoe die ouers moes leef en hulle voorbeeld (Rig. 13:14). Hoor u liewe ouer? Nét jou voorbeeld ...!

Iewers moes ek en my vrou tog iets moois op ons kinders oorgedra het, want sy vertel my dat toe sy by die kinders kuier en sy die opvoeding van die kleinkinders met ons dogter bespreek, het ons dogter dit soos volg gestel: “Ma, ek doen dit op die Jesus manier.” Wat ons dogter by ons as ouers gesien het, dra sy weer oor op haar kinders! My hart as ouer is so dankbaar in die Here!

Toe die pa by die kroeg instap, word hy bewus van die stemmetjie ‘n entjie agter hom wat sê: “Pappa!” Toe die pa omkyk, sien hy sy 4 jarige seuntjie in die sneeu agter hom aangestrompel kom. Oorbluf maar ook skaam dat sy seuntjie hom by die kroeg moes sien ingaan, vra hy verbaas: “Hoe het jy hier gekom!”

Seuntjie: “Ek het Pappa se voetspore in die sneeu gevolg!”

GEBED

Hemelse Vader, staan ons as ouers by in ons opvoedingstaak deur te let op hierdie een aspek nl. ons voorbeeld ter alle tye! Amen.

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe