Goeie dag liewe Leser Ek maak verskoning dat ek eers weer volgende Donderdag 'n boodskappie sal kan plaas. Ek is bevoorreg om gekies te wees om die Boland te gaan verteenwoordig komende Saterdag in die SA padwedlope kampioenskappe te PE. Ons vertrek vanoggend en kom eers Saterdagnag laat terug. Volgende…
AL SUGTENDE EN VERLANGENDE 2 Kor. 5:2 – “Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word,” 2 Kor. 5:3 – “as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie.” Sug Die sug waarvan Paulus praat, het…
KUIER SAAM MET JESUS Joh. 1:40 – “Hy sê vir hulle: Kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar Hy tuis was en dié dag by Hom gebly.” Twee van Johannes die Doper se dissipels kon nie anders toe hulle vir Jesus daardie dag sien, as om agter hom aan…
GOD IS GETROU MAAR DIE MENS … Open. 19:11 – “Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.” Nét aan die Here kan ons hierdie eienskappe en…
DIE VERKEERDE PAD BRING JOU BY DIE VERKEERDE BESTEMMING (2) Broer Assie van der Westhuizen skryf die kostelikste stukkie vir my n.a.v. die vorige dag se boodskappie oor bogenoemde onderwerp. Ek kan nie anders as om dit met die lesers te deel nie. Iewers het ‘n onderwyser vir ons as…
DIE VERKEERDE PAD BRING JOU BY DIE VERKEERDE BESTEMMING Een van die lekkerste padwedlope was die 10 km by oom Henry Warnich op sy plaas. Alles gebeur daar baie informeel en dan kry ons nog na die tyd die heerlikste potjiekos – gratis! Ons begin voor die toe hek en…
Hierdie gedig van Elsabe van der Westhuizen, vertel die verhaal van sovele. Mag jou storm ook so eindig! DIE STORM IN JOU OË.(Elsabe van der Westhuizen) Die storms teken prentjies in jou hartseer oë Jy beur vorentoe teen die wind geboë Terwyl die storm reën jou oë wasig maak van…
GOD SLAAP NIE (3) Eseg. 29:14 – “En Ek sal die lot van die Egiptenaars verander en hulle laat teruggaan na die land Patros, (Bo Egipte) na die land van hulle oorsprong; en daar sal hulle ‘n koninkryk van geringe betekenis wees.” ELKE GODDELOSE NASIE EN INDIVIDU SAL TOT ‘N…
GOD SLAAP NIE (2) Eseg. 29:14 – “En Ek sal die lot van die Egiptenaars verander en hulle laat teruggaan na die land Patros, (Bo Egipte) na die land van hulle oorsprong; en daar sal hulle ‘n koninkryk van geringe betekenis wees.” GOD SE MEULE MAAL STADIG, MAAR GEWIS Hulle…
GOD SLAAP NIE (1) Eseg. 29:14 – “En Ek sal die lot van die Egiptenaars verander en hulle laat teruggaan na die land Patros, (Bo Egipte) na die land van hulle oorsprong; en daar sal hulle ‘n koninkryk van geringe betekenis wees.” In Eseg. 29 word daar geprofeteer hoedat die…
F.A.S.D. Spr. 23:31 – “Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie:” Spr. 23:32 – “op die end byt dit soos ‘n slang en spuug gif uit soos ‘n basilisk.” F.A.S.D. staan vir Fetalealkoholsindroomdisfunksie. Dis die…
GEBED - ONS FONDASIE VIR ONS WANDEL MET GOD (3) Hier is ‘n klompie aanhalings oor gebed wat ek teëgekom het om my en jou te inspireer. Te inspireer om te doen wat jy weet jy moet doen, nl. om te bid of dan ook om weer te begin doen…
GEBED - ONS FONDASIE VIR ONS WANDEL MET GOD (2) Ek voel om gebed op te deel in: GEFOKUSDE OF FORMELE GEBED ‘n Gelowige móét sulke tye van gebed hê. Jesus het sulke tye gehad (Mark. 1:35): “En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan…
GEBED, ONS FONDASIE VIR ONS WANDEL MET GOD (1) Ek neem aan dat daar is nie ‘n volgeling van Jesus wat nie trag om voortdurend deur die Heilige Gees gelei te word nie. Rom. 8:14 is daardie mooi teks wat ons altyd herinner dat die Heilige Gees se leiding is…
BESKAAFDES Iemand maak die opmerking: “Ons leef in ‘n sogenaamde beskaafde wêreld, maar daar is soveel onbeskaafde mense. Ek was nou die dag by die haarkapper, maar die goed wat daar deur die mense gepraat word, maak dat ek nie weer by voet daar wil sit nie. Ons hou die…
SÊ WAT DIE HERE SÊ 1 Sam. 24:5 – “En die manne van Dawid sê aan hom: Kyk, dit is die dag dat die HERE aan u sê: Nou gee Ek jou vyand in jou hand, en maak met hom soos goed is in jou oë. Toe staan Dawid op…
DIE BRANDENDE DORINGBOS Exod. 3:2 – “Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in ‘n vuurvlam uit ‘n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie!“ Elke mens het ‘n brandende doringbos ontmoeting met God nodig soos…
MENSE IS NIE BOME WAT RONDLOOP Mark. 8:24 – “En hy kyk op en sê: Ek sien die mense, want ek sien hulle soos bome rondloop.” Die man na wie hier verwys word was blind en nadat Jesus vir hom gebid het, was sy oë in die proses om te…
DIE LIEFDE VAN GOD (4) Hoe kan ‘n regverdige God, ‘n sondaar, d.w.s. ‘n onregverdige, in een oomblik vryspreek (regverdig verklaar) en deur dit te doen nog steeds regverdig wees? Onthou ‘n aardse regter kan nie sommer ‘n krimineel willens en wetens vry spreek en dink hy kan daarmee weg…
DIE LIEFDE VAN GOD (2) GOD WANDEL MET DIE EERSTE MENSE PAAR Kan jy jou voorstel hoe moes die verhouding tussen die mens en God aan die begin in die Tuin van Eden gewees het? Die Bybel vertel hoedat God in die aandwindjie met die mens gewandel het (Gen. 3:8).…
Page 1 of 72

Malmesbury Advertising