•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Search Business Directory

Search Google

Malmesbury Kwekery Nursery

3602.jpg
3602.jpg
3666.jpg
3667.jpg
3668.jpg
3669.jpg
3670.jpg
3671.jpg
3672.jpg

Listing Details

Address
Cnr Piet Retief and Reservoir St
Postcode
7299
Telephone
022 482 2612
Cell
083 658 2796
Fax
022 482 3845

About Malmesbury Kwekery

Malmesbury Kwekery is 43 jaar terug in 1967 begin as ‘n sukkulente kwekery deur meneer Nico Retief, vader. Daardie jare was die besigheid hoofsaaklik bedryf d.m.v. posbestellings.

Stadigaan het die besigheid gegroei en nadat George Retief, (seun), sy weermagopleiding voltooi het in 1972, het hy ook voltyds by die kwekery span aangesluit.

Intussen het die aanvraag so gegroei dat hulle nog ‘n perseel moes soek en so is ‘n stuk grond van die plaas Klein Amoskuil van mnre. Hennie en Willem Louw langs die N7-roete gekoop. Dit was in 1976. Hier is Port Jakson uitgeroei om plek te maak vir ‘n produksiekwekery wat die verkope-afdeling, wat in Malmesbury geleë is (oorspronklike perseel) kan voed.

Blommeplaas - Op die klein plasie (deur werknemers Blommeplaas genoem) word gekweek,  uitgeplant en grootgemaak sodat die verkope-afdeling genoeg voorraad kan hê om in die aanvraag te voorsien.

Die perseel langs die N7 word in 2006 as ‘n eie onafhanklike groothandel besigheid, wat deur Johan Retief (Kleinseun), bedryf word.

Eenstop-tuinsentrum - Malmesbury Kwekery het dus van ‘n klein posbestellingsbesigheid gegroei tot ‘n eenstop-tuinsentrum. Hulle kan in die Swartland se tuiniers se totale aanvraag voorsien, van saailinge, struike, bome, grondbedekkers, rank-plante, rose, vrugtebome, asook kunsmisstowwe, gifstowwe, kompos, potgrond, tuingereedskap, tuinornamente en potte vir binnenshuise plante.

Hul kliente kom van so ver as Noord-, Wes-, Oos- en Suid-Kaap, soweel as Boland, Swartland en die Weskus.

Omdat daar op grootskaal gekweek word, kan hulle ook in ander kwekerye se behoeftes begin voorsien. Al hoe meer kwekerye begin by Malmesbury Kwekery bestel.

Ons wenresep is billike, lae pryse vir gesonde kwaliteitplante wat almal kan bekostig.

Moorreesburg Tak - Vanaf 2 Julie 2007 is Moorreesburg Kwekery nou ook deel van ons en kan kliente van daardie omgewing daar aankoop en so baie tyd en brandstof bespaar.

Alle eer aan God, wat ons die krag gee.

About Malmesbury Nursery

Malmesbury Nursery was founded  43 years ago in 1967 as a succulent nursery by Mr. Nic Retief. (Father) In those years the business was mainly driven by mail order.

The business grew steadily and George Retief (Son) joined the nursery team fulltime after he had finished his army service in 1972.

Very soon the enterprise had grown so much that they had to find more space. Accordingly  a piece of ground from the farm Klein Amoskuil next to the N7 was bought from Hennie and Willem Louw in 1976. The Port Jackson was pulled out and space made for a “production nursery” to supply the "sales department" situated in Malmesbury (the original plot).

Blommeplaas - On this small farm (called Flowerfarm by the employees)  plants were sown and grown to adulthood, ensuring that the sales department was always able to meet demand.

The plot next to the N7 became an independent business in 2006 and is managed by Johan Retief (Grandson).

One Stop Garden Centre - Malmesbury therefore grew from a small mail order business into a one-stop garden centre. It is now able to supply all the requirements of  Swartland gardeners including  seedlings, shrubs, trees, ground covering, creepers, roses, fruit trees, as well as fertilizer, insecticides, compost, potting soil, garden tools, garden ornaments and pots for indoor plants.

Clients come from as far  as North, West, East and South Cape as well as Boland, Swartland and the West Coast.

Because they grow on such a large scale, they can also supply other nurseries. Several nurseries began with an order from Malmesbury Nursery.

Malmesbury Nursery's recipe for success is attractive, low prices for healthy, quality plants that everyone can afford.

Moorreesburg Branch - From 2nd July 2007, Moorreesburg Nursery is now also a part of the group and clients in that region can buy from there and save lots of time and petrol.

All Glory to God who has given us the strength to do these things.

Specials

Look out for our specials.

Map


schoemans-chartered-accountants die-courant